V tomto kurzu najdete látku probíranou v hodinách angličtiny a doplňující cvičení, vztahující se k tématu.